Rīga
Rīga:
+3.4°C Mākoņains, brīžiem skaidrosies.
Ziemas sezonā uz 76 galamērķiem lidojumus veiks 18 lidsabiedrības, tai skaitā lidojumus no Rīgas lidostas sāks Austrijas zemo cenu lidsabiedrība “Laudamotion”, kas četras reizes nedēļā veiks reisus uz Austrijas galvaspilsētu Vīni.

Drukāt

Taksometru piekļuves noteikumi

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” noteikumi 
par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve
starptautiskās lidostas “Rīga” ierobežotas piekļuves teritorijai 
pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru pakalpojuma sniegšanai

Mārupes novadā, 2019.gada 13.septembrī

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.405 ”Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” (turpmāk – MK noteikumi) 81.3. punktu, kas nosaka, ka Valsts akciju sabiedrība “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” (turpmāk - Lidosta) publicē tīmekļvietnē informāciju par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve Lidostas noteiktajai starptautiskās lidostas “Rīga” publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai, kurai noteikta ierobežota piekļuve pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru (turpmāk - pārvadājumu pakalpojums) sniegšanai un kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam (turpmāk – Teritorija).

1) Teritorija atrodas Lidostas īstermiņa autostāvvietas P1 vistuvāk ielidošanas termināliem esošajā daļā ar trīs kustības joslām. Teritorijai ir diennakts piekļuve. Teritorijas atrašanās vieta un izvietojums ir norādīta šo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

2) Teritoriju apsaimnieko Pilnsabiedrība “Lidostas Satiksme”, reģistrācijas Nr. 40203146961. 

3) Apstāšanos un pasažieru uzņemšanu Teritorijā drīkst veikt tikai no Teritorijas malējām kustības joslām.

4) Pārvadājumu pakalpojuma sniegšana Teritorijā ir atļauta tikai tiem transportlīdzekļiem, kas MK noteikumu norādītajā kārtībā ir saņēmuši speciālās licences kartītes pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā. Vairāk informācijas par speciālo licences kartīšu izsniegšanas kārtību var saņemt Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē http://rpr.gov.lv/.

5) Iekļūšana Teritorijā tiek organizēta ar satiksmes organizācijas un tehniskajiem līdzekļiem: transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas kamerām, iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kā arī iebraukšanas un izbraukšanas barjerām. 

6) Iebraukšana Teritorijā ir atļauta tikai pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas. Gadījumā, ja pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas transportlīdzeklim ir liegta iebraukšana Teritorijā, transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir nekavējoties atbrīvot brauktuvi.

7) Transportlīdzekļiem ir aizliegts iebraukt Teritorijā, ja tās malējās kustības joslas, kas paredzētas priekš apstāšanās un pasažieru uzņemšanas, ir aizņemtas. Šādā gadījumā, transportlīdzekļiem, kas ir saņēmuši speciālo licences kartīti pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā, pirms iebraukšanas Teritorijā ir tiesības uzgaidīt transportlīdzekļu uzgaidīšanas zonā Torņa ielā, Mārupes novadā (posmā starp Ziemeļu un Pilotu ielām), kas norādīta Pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, līdz Teritorija tiek atbrīvota un ir iespējams tajā iebraukt.

8) Par iebraukšanu Teritorijā tiek piemērota iebraukšanas maksa , kuras apmaksu ir jāveic pirms izbraukšanas no Teritorijas:
a. EUR 2,00 (divi euro un 00 centi), ieskaitot PVN, par pirmajām 30 (trīsdesmit) minūtēm;
b. EUR 1,50 (viens euro un 50 centi), ieskaitot PVN, par katrām nākamajām 30 (trīsdesmit) minūtēm.

9) Iebraukšanas maksu var veikt Teritorijā uzstādītajos apmaksas automātos (automātu atrašanās vietas norādītas pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē) skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti vai ar mobilo aplikāciju palīdzību. 

10) Lidosta, kontroles institūcijas un Pilnsabiedrība ”Lidostas Satiksme” kontrolē pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību, kas noteiktas pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai Teritorijā, izpildi. Pārkāpumu gadījumā Lidosta nekavējoties informē institūciju, kura izsniegusi speciālo licences kartīti.

11) Pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību kontrolei Lidosta veic transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju/faktisko lietotāju datu apstrādi ar tehniskajiem līdzekļiem. Ar detalizētu informāciju par datu apstrādi – privātuma politiku, var iepazīties Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com sadaļā “Privātuma politika”.

12) Šie noteikumi ir publicēti Lidostas tīmekļvietnē: www.riga-airport.com. Lidostai ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Lidostas tīmekļvietnē.

13) Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visiem pārvadātājiem, kuri sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru Teritorijā. 

14) Par šo noteikumu neievērošanu pārvadātāji ir atbildīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15) Jautājumos par apmaksas automātiem, apmaksas kārtību un iespējām lūdzam vērsties pa tālruni: +37127080970 vai e-pastu: lidostassatiksme@inbox.lv.

16) Jautājumos par piekļuvi Teritorijai lūdzam sazināties ar Lidostas darbinieku - autostāvvietu operatoru pa tālruni: +371 67668240 vai e-pastu: parking@riga-airport.com.

Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 15.septembrī.

 

   

Turpinot lietot mājas lapu, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Privātuma politika