Mārketinga principi

Īstenojot mārketinga pasākumus, lidosta “Rīga” vadās no Latvijai saistošos starptautiskos līgumos, Eiropas Savienības tiesību normās, Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos definētajiem likumības, patiesuma, objektivitātes, godprātīgas reklāmas prakses un godīgas konkurences principiem un prasa tos ievērot arī citiem lidostā strādājošiem reklāmdevējiem.

Īstenojot mārketinga pasākumus, Lidosta ņem vērā uzņēmuma vērtības, misiju un vīziju un  klientu un patērētāju vajadzības, piedāvājot augstvērtīgus un ilgtspējīgus produktus.

Lidosta veicina sava zīmola atpazīstamību tirgū, saglabājot un izceļot zīmola unikalitāti ar mērķi popularizēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Lidosta investē mārketinga un produktu un pakalpojumu attīstībā, lai veicinātu uzņēmuma starptautisko konkurētspēju.

http://www.riga-airport.com