Bagāžas komplektācijas kapacitātes palielināšana (identifikācijas Nr. RIX 2018/238-SP)

 Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas lēmumu, sarunu procedūra 2019. gada 14. jūnijā pārtraukta.

http://www.riga-airport.com