Mobilo telefonu ārpusgarantijas remonts (Identifikācijas Nr. CA-19/89)

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Mobilo telefonu ārpusgarantijas remonts” (Identifikācijas Nr. CA-19/89).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 14. novembrim plkst. 10.00 cenu aptaujas noteikumu 19. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskās nodaļas vadītājs Arnis Flaumanis
T: 67 207 461, 25 662 205, e-pasta adrese: a.flaumanis@riga-airport.com

Cenu aptaujas noteikumi pdf

 

http://www.riga-airport.com