Valde

Valdes priekšsēdētāja
Ilona Līce

 
 

Valdes locekle
Lauma Jenča

 
 

Valdes loceklis
Normunds Feierbergs

 
 

Valdes loceklis
Artūrs Saveļjevs

 

 

  

http://www.riga-airport.com