Rīga
Rīga:
+5.8°C Mākoņains, apmācies.
Ziemas sezonā uz 76 galamērķiem lidojumus veiks 18 lidsabiedrības, tai skaitā lidojumus no Rīgas lidostas sāks Austrijas zemo cenu lidsabiedrība “Laudamotion”, kas četras reizes nedēļā veiks reisus uz Austrijas galvaspilsētu Vīni.

Drukāt

Aviācijas termini

ACI – (Airport Council International) Starptautiskā Lidostu padome. Starptautiska asociācija, kas apvieno vairāk nekā 450 lidostas.

AEA – (Association of European Airlines) Eiropas aviokompāniju asociācija. Lielāko Eiropas lidsabiedrību (kas veic regulāros lidojumus) asociācija.

EVRA – ICAO kods starptautiskajai lidostai „Rīga”

Aptvēruma teritorija – cilvēku skaits, kas dzīvo teritorijā aptuveni divu stundu braucienā no lidostas. Aptvēruma teritorijas lielumam ir svarīga nozīme aviokompānijai lidostu izvēlē. RIX aptvēruma teritorijā dzīvo 2.5 miljoni cilvēku.

Bagāža - bagāža, kuru nodod, reģistrējoties lidojumam. Tā lidojuma laikā atrodas speciālā gaisa kuģa nodalījumā un tiek saņemta pēc lidojuma. Bagāžas pārvadāšanas noteikumi un maksa par bagāžas pārvadāšanu saskaņā ar aviokompānijas prasībām.

Bagāžas uzlīme – uzlīme, kas tiek piestiprināta reģistrējamai pasažiera bagāžai, kura tiek nodota pārvadāšanai gaisa kuģī.

Civilā aviācija — gaisa kuģu, lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts gaisa pārvadājumu un speciālu aviācijas darbu veikšanai, kā arī aviācijas sporta, aviācijas propagandas un citām sabiedrības un privātajām vajadzībām.

Civilās aviācijas aģentūra - atbildīgā institūcija valstī par Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas īstenošanu koordināciju un uzraudzību. Tās nolūks ir īstenot valsts civilās aviācijas un lidojumu drošības politiku. Tā ir Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Civilās aviācijas drošība — pasākumu komplekss un cilvēku un materiālie resursi, kas paredzēti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem tās darbībā.

Civilās aviācijas drošības programma — pasākumi, kas nepieciešami civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem.

Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpe — personas, kurām attiecīgās aviācijas institūcijas noteiktajā kārtībā uzdots gaisa kuģa lidojuma laikā veikt tā ekspluatāciju.

Civilās aviācijas gaisa kuģis — civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru neizmanto militārie, muitas vai Valsts robežsardzes dienesti.

Dispečera norādījumi — direktīvi gaisa satiksmes vadības dienesta dispečera norādījumi pilotam attiecībā uz konkrētu darbību veikšanu.

Drošība (security) – pasākumi, kas tiek veikti lidostas kontrolējamā teritorijā, lai novērstu nelikumīgas darbības un draudus civilajai aviācijai.

Drošības pārbaude - manuāla vai tehniska pārbaude, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģī netiks ienesti priekšmeti un vielas, kas, iespējams, var tikt izmantotas nelikumīgai darbībai pret civilo aviāciju.

Drošums (safety) - pasākumi, kas tiek veikti lidostas teritorijā, lai novērstu darbības, kas var izraisīt draudus vai traucēt satiksmi lidostā.

Gaisa kuģa kapteinis — pilots, kas ir atbildīgs par gaisa kuģa ekspluatāciju un drošību tā lidojuma laikā.

Gaisa kuģa tips — vienas un tās pašas konstrukcijas gaisa kuģi, arī visas to modifikācijas, izņemot modifikācijas ar atšķirīgiem aerodinamiskajiem datiem.

Gaisa kuģis — lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav mijiedarbība ar gaisu, kas reflektēts no zemes vai ūdens virsmas.

Gaisa kuģu stāvvieta – noteikta vieta uz perona, kas ir paredzēta gaisa kuģa novietošanai.

Gaisa pārvadājumi — gaisa kuģu lidojumi, kurus veic, lai par atlīdzību vai saskaņā ar nomas līgumu pārvadātu pasažierus, bagāžu, kravu un pastu.

Gaisa satiksme — visu to gaisa kuģu kustība, kuri atrodas gaisā vai pārvietojas lidlauka manevrēšanas teritorijā.

Gaisa tilts – tilts, kas savieno gaisa kuģi un izlidošanas sektoru, lai pasažieri var iekāpt gaisa kuģī un izkāpt no tā, neejot pa āru.

Gaisa trase — kontrolēta gaisa telpa vai tās daļa koridora veidā, kurā ir nodrošināta aeronavigācijas līdzekļu izmantošana.

IATA – (International Air Transport Association) Starptautiskā Gaisa transporta asociācija. Globāla asociācija, kas apkopo vairāk nekā 200 aviolīniju.

ICAO – (International Civil Aviation Organization) Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija. ANO institūcija starptautiskajai civilajai aviācijai.

Izlidošanas sektors – no šīs zonas notiek iekāpšana lidmašīnā un parasti tā ir apzīmēta ar konkrētiem burtiem un cipariem.

Lidostas administrācija – starptautiskās lidostas „Rīga” oficiālais birojs, no kurienes tiek nodrošināta lidostas darbība. Preses pārstāvjiem ir jāsaskaņo ar lidostas administrāciju filmēšana un fotografēšana.

Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģis — civilās aviācijas gaisa kuģis, kas reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā.

Latvijas Republikas gaisa telpa — gaisa telpa virs Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, tās iekšējiem un teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem.

Lidlauka kontrolējamā zona — lidostas ēkas daļa un lidlauka teritorija, kurā iekļūšana tiek kontrolēta.

Lidlauka manevrēšanas teritorija — lidlauka daļa, izņemot peronu, kas paredzēts gaisa kuģu pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas vajadzībām.

Lidlauka satiksme — visa kustība lidlauka manevrēšanas teritorijā, kā arī gaisa kuģu lidojumi virs lidlaukam blakus esošās teritorijas.

Lidlauka satiksmes zona — noteiktu izmēru gaisa telpa, kas atrodas virs lidlaukam blakus esošās teritorijas un ir paredzēta lidlauka satiksmes drošības garantēšanai.

Lidlauks — noteikta zemes teritorija vai ūdens akvatorija, kā arī ēkas, objekti un iekārtas, kas pilnīgi vai daļēji paredzētas, lai organizētu gaisa kuģu pienākšanu un atiešanu (tas ir, gaisa kuģu pacelšanos, nosēšanos, manevrēšanu un stāvēšanu, pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tranzīta pasažieru apkalpošanu, bagāžas, kravas un pasta iekraušanu un izkraušanu, kā arī gaisa kuģu tehnisko apkopi, degvielas uzpildi u. c.).

Lidojumu ierobežojumu zona — ierobežota gaisa telpa virs valsts sauszemes teritorijas un tās iekšējiem vai teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir veicami saskaņā ar speciāliem noteikumiem.

Lidostas caurlaide – lidostas darbinieku identifikācijas karte.

Nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas darbībā — darbības, kas apdraud vai var apdraudēt civilās aviācijas drošību (personu nesankcionēta iekļūšana lidlauku kontrolējamās zonās vai gaisa kuģī, bīstamas kravas, ieroču un sprāgstvielu pārvadāšana bez attiecīgas atļaujas, ieroču lietošana pret gaisa kuģa apkalpi vai pasažieriem, gaisa kuģa nolaupīšana u. c.).

Nodokļi un nodevas – maksa par drošības pasākumiem, kas jāmaksā ikvienam pasažierim, kas izlido no RIX. Šī maksa ir uzrādīta biļetē sadaļā TAXES/FEES/CHARGES ar kodu "LV". Nodokļu un nodevu apmēru, ar kuriem tiek aplikti starptautiskās lidostas "Rīga" izlidojošie pasažieri, nosaka Latvijas Republikas likumi "Par aviāciju", "Par pievienotās vērtības nodokli", kā arī 2006. gada 5. decembra Ministru kabineta Noteikumi Nr. 991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība".

Pasažieru transportēšana – pasažieru pārvadāšana ar autobusu uz/no termināļa no/uz gaisa kuģi.

Pasažieru zona – zona, kas atrodas aiz drošības un pasu kontroles. Tajā atļauts atrasties tikai pasažieriem un attiecīgajam lidostas personālam.

Pārvadātājs — gaisa kuģa ekspluatants, kas, izmantojot viņam piešķirtās tiesības, veic gaisa pārvadājumus.

Perons — lidlauka daļa, kas paredzēta gaisa kuģu izvietošanai, lai nodrošinātu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, bagāžas, kravas vai pasta iekraušanu un izkraušanu, gaisa kuģu stāvēšanu, tehnisko apkopi un degvielas uzpildi.

Piezemēšanās – mirklis nosēšanās laikā, kad gaisa kuģa riteņi skar zemi.

Pīķis – visintensīvākais reisu apkalpošanas periods.

Publiskā zona – zona lidostā, kur var atrasties ikviens.

Putnu kontrole – darbības kopums, kuru veic īpaši apmācīts lidostas personāls, kas veic darbības, lai novērstu gaisa kuģa sadursmi ar putniem gaisa kuģa pacelšanās un nolaišanās teritorijā.

Rokasbagāža - bagāža, kuru pasažieris drīkst ņemt līdzi gaisa kuģī. Rokas bagāžai ir jāatbilst konkrētam izmēram un svaram saskaņā ar aviokompānijas noteikumiem.

Sadursme ar putniem – sadursme starp gaisa kuģi un vienu vai vairākiem putniem.

Satiksmes mezgls (hub) – Aviolīnijas satiksmes mezgls ir lidosta, ko aviokompānija izmanto kā transfēra punktu, lai nogādātu pasažierus iecerētajā galamērķī. Daudzu aviokompāniju satiksmes mezgli atrodas pilsētās, kur ir to centrālie biroji. Starptautiskā lidosta “Rīga” ir aviokompānijas “airBaltic” galvenais satiksmes mezgls.

Skrejceļš – noteikts taisnstūra sauszemes lidlauka iecirknis, kurš ir sagatavots, lai tur varētu pacelties un nosēsties gaisa kuģi.

Starptautiskie lidojumi — gaisa kuģu lidojumi, kuri tiek veikti vairāk nekā vienas valsts gaisa telpā.

Starptautiskie gaisa pārvadājumi — pārvadājumi, kuru sākumpunkts, apstāšanās vieta vai galapunkts atrodas vairāku valstu teritorijās.

RIX – IATA kods starptautiskajai lidostai „Rīga” (to biežāk lieto).

Trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Transfēra pasažieris – pasažieris, kas izmanto konkrēto lidostu, lai atlidojot no citas lidostas, pārsēstos un turpinātu ceļu ar citu reisu.

Tranzīta pasažieris – pasažieris, kas ielido lidostā un turpina savu lidojumu ar to pašu reisu.

Tranzīta zona – pasažieru zona pēc drošības un pasu kontroles, kur pasažieri uzturas pirms lidojuma. 

Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks — stratēģiski svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kurā tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes un drošības standarti.

Virszemes apkalpošana – pasažieru, bagāžas, kravas un gaisa kuģu apkalpošana. RIX šo pienākumu veic Virszemes apkalpošanas departaments.

VIP centrs – atsevišķs VIP pasažieriem domāts terminālis ar ērtām uzgaidāmajām zālēm pirms lidojuma, dažādiem pakalpojumiem un īpašu apkalpošanu.

   

Turpinot lietot mājas lapu, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Privātuma politika